Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies).

STRONA DOMOWA > Mandala Charakterów > Kwadrat 1 > Wilgotne Powietrze > Trójkąt świadomości

Trójkąt świadomości Wilgotnego Powietrza

Data utworzenia: 19:02, 13-12-2013

Trójkąt świadomości Wilgotnego Powietrza


W powyższych rozdziałach mówiliśmy o poszczególnych stanach psychicznych typu Wilgotne Powietrze, czyli o jego stanach świadomości i nieświadomości oraz pewności i niepewności siebie. Ogólnie jednak można też dokonać podziału na świadomość i nieświadomość.


Mandala charakterów, Wilgotne Powietrze, trójkąt świadomości, wersja 1.10

Na powyższym schemacie mandali charakterów za pomocą trójkąta przedstawiono w symboliczny sposób świadomość typu charakteru Wilgotne Powietrze. Konkretnie mówiąc, trójkąt wyznacza obszar, gdzie świadomość Wilgotnego Powietrza ma przeważający wpływ. Na pozostałym obszarze psychiki jego świadomość może mieć również mniejszy lub większy wpływ, ale wpływ ten jest zazwyczaj mniejszy niż wpływ jego nieświadomości. O obszarze psychiki, gdzie przeważający wpływ ma nieświadomość, będzie mowa w następnym rozdziale pt. „Trójkąt nieświadomości Wilgotnego Powietrza”.

Świadomość Wilgotnego Powietrza zatem jest zobrazowana jako obszar, który zajmuje „trójkąt świadomości”. Wierzchołki tego trójkąta znajdują się w następujących punktach:

 • Wilgotne Powietrze, czyli punkt odpowiadający stanowi świadomości typu Wilgotne Powietrze;
 • Chłodna Woda, czyli punkt odpowiadający stanowi niepewności siebie typu Wilgotne Powietrze oraz;
 • Gorący Ogień, czyli punkt odpowiadający stanowi pewności siebie typu Wilgotne Powietrze.

Świadomość wywiera największy wpływ na psychikę Wilgotnego Powietrza w punkcie, gdzie znajduje się jego stan świadomości. Mówiąc prosto, w tym punkcie świadomości jest najwięcej.

Wpływ świadomości będzie odpowiednio się zmniejszać, kiedy Wilgotne Powietrze będzie się przemieszczać od stanu świadomości do stanu pewności siebie lub do stanu niepewności siebie.

Można by się w tym miejscu zapytać, jak często przechodzi ono od jednego stanu psychicznego do drugiego oraz jak długo przebywa ono w poszczególnych stanach?

Wydaje mi się, że trudno tu znaleźć jakieś reguły i właściwie należałoby rozpatrywać każdego przedstawiciela tego typu z osobna. Zapewne jest to zależne od aktualnej sytuacji, indywidualnego rozwoju, wiedzy i doświadczeń nabytych w ciągu życia oraz innych czynników składających się na historię jakiegoś przedstawiciela typu Wilgotne Powietrze.

Myślę zatem, że ogólnie można powiedzieć, że:

 • w poszczególnych stanach psychicznych przebywa ono przez dłuższy lub krótszy czas, oraz
 • z mniejszą lub większą częstotliwością przemieszcza się od jednego stanu do drugiego.

Poza tym jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Oprócz tego bowiem, że przebywamy w jednym ze stanów psychicznych, możemy mieć równocześnie kontakt z innym stanem psychicznym. Żeby było jeszcze ciekawiej, możliwe jest też kontaktowanie się z więcej niż jednym stanem psychicznym jednocześnie. O tym jednak będzie mowa w rozdziale poświęconym „Kwadratowi Jaźni”.

W tej chwili zaś skupmy się nad połączeniami pomiędzy stanami psychicznymi, jakie występują w trójkącie świadomości.

Występują tu następujące możliwości połączeń:

 1. Stan pewności siebie i stan świadomości.
 2. Stan niepewności siebie i stan świadomości. Oraz
 3. Stan pewności siebie i stan niepewności siebie.

Najczęściej występują i najdłużej trwają dwie pierwsze możliwości. Jest tak ze względu na to, że z reguły staramy się przebywać w swoim stanie świadomości.

Stanu świadomości staramy się trzymać bardzo z różnych względów i trudno byłoby je wszystkie wymienić. Jednak myślę, że dla uproszczenia można powiedzieć, że staramy się trzymać swojego stanu świadomości, gdyż po prostu mamy do niego największe zaufanie.

Dlatego też, kiedy przejdziemy do stanu pewności siebie lub stanu niepewności siebie, to jeśli nawiązujemy kontakt z innym stanem, to najłatwiej jest wtedy nawiązywać i utrzymywać kontakt ze stanem świadomości.

Jeśli chodzi o bezpośredni kontakt pomiędzy stanem pewności siebie a stanem niepewności siebie, to występuje on rzadziej i zwykle nie trwa długo. Najczęściej po prostu jest to chwila, która jest potrzebna, żeby przemieścić się pomiędzy tymi dwoma stanami. Mówiąc prosto, jest tak dlatego, że trudno być jednocześnie pewnym i niepewnym siebie. Tak w ogóle jest to jednak możliwe, gdyż połączenie pewności i niepewności siebie można utrzymać przez dłuższy czas wtedy, kiedy bierze w tym udział świadomość.

Podsumowując powyższe, można więc stwierdzić, że:

 • będąc w stanach pewności siebie lub niepewności siebie możemy mieć równoczesny kontakt ze stanem świadomości;
 • jesteśmy pod wpływem naszej świadomości, kiedy utrzymujemy z nią łączność, oraz;
 • świadomość ma na nas przeważający wpływ w trójkącie świadomości, który został przedstawiony na powyższym rysunku.

Bardziej konkretnie mówiąc, posługując się przykładem Wilgotnego Powietrza, wyglądać to może następująco.

Jeśli Wilgotne Powietrze znajdzie się w stanie pewności siebie, czyli w miejscu gdzie jest Chłodna Woda, to może ono być:

 • całkowicie pochłonięte przez ten stan lub
 • może mieć jednocześnie mniejszy lub większy kontakt ze stanem świadomości, lub też
 • z tego stanu może przenieść się do stanu niepewności siebie.

Jeśli Wilgotne Powietrze znajdzie się w stanie niepewności siebie, czyli miejscu gdzie jest Gorące Powietrze, to może ono być:

 • całkowicie pochłonięte przez ten stan lub
 • może mieć jednocześnie mniejszy lub większy kontakt ze stanem świadomości, lub też
 • z tego stanu może przenieść się do stanu pewności siebie.

Powyższe możliwości przemieszczania się Wilgotnego Powietrza pomiędzy jego stanami psychicznymi i kontaktowania się tych stanów pomiędzy sobą oznaczono na rysunku za pomocą linii ze strzałkami.

Proszę zwrócić uwagę na to, że groty strzałek mają różną wielkość. Z jednej strony groty strzałek na poszczególnych liniach są większe, a z drugiej strony są mniejsze. Schematycznie ma to pokazywać, w jakich kierunkach Wilgotne Powietrze przemieszcza się częściej, oraz w jakich kierunkach przemieszcza się rzadziej? Innymi słowy, w tym kierunku, który wskazuje większa strzałka, przemieszcza się ono częściej niż w kierunku, jaki wskazuje mniejsza strzałka.

U Wilgotnego Powietrza też podobna zależność dotyczy jednoczesnego przebywania w dwóch stanach. Tzn. w kierunkach, który wskazuje większa strzałka, częściej dochodzi do kontaktów poszczególnych stanów pomiędzy sobą, niż w kierunkach gdzie strzałka jest mniejsza.

Tak więc schematycznie wyglądałoby przedstawienie tego, jak może się przemieszczać Wilgotne Powietrze w swoim trójkącie świadomości. Jest to oczywiście pewne porównanie. Symboliczne odniesienie, które może nam pomóc lepiej zrozumieć, jego psychikę.

Jednak nie tylko w ten sposób możemy odczytywać kryjącą się w tym symbolikę, gdyż symbole mają to do siebie, że możliwe jest odczytywanie ich na różne sposoby. Spróbujmy więc zagłębić się w to zagadnienie jeszcze bardziej.

W swoim trójkącie świadomości Wilgotne Powietrze tkwi pomiędzy stanem pewności siebie a stanem niepewności siebie, czyli Wilgotne Powietrze tkwi pomiędzy Chłodną Wodą a Gorącym Powietrzem.

Schematycznie można to przedstawić w ten sposób:


Mandala Charakterów, Wilgotne Powietrze, trójkąt świadomości - schemat

Co to właściwie oznacza, że Wilgotne Powietrze tkwi pomiędzy Chłodną Wodą a Gorącym Ogniem? Patrząc na naszą mandalę, to Chłodna Woda jest w miejscu, gdzie jest: introwersja, sceptycyzm, alchemia, wpływ, chłód. Gorące Powietrze zaś jest w miejscu, gdzie jest: ekstrawersja, gorąco, wiara, uwaga, nastawienie. Powyższy schemat można więc uzupełnić o te pojęcia, które zostały naniesione na kolejny, poniższy schemat.


Mandala Charakterów, Wilgotne Powietrze, trójkąt świadomości - schemat z opisami

Teraz dzięki temu schematowi możemy zobaczyć, w jakim układzie tkwi Wilgotne Powietrze w swoim trójkącie świadomości, czyli wtedy, kiedy jego świadomość ma głównie wpływ na jego poczynania.

Jak takie tkwienie w powyższym układzie może się przedstawiać w życiu?

W życiu objawia się to między innymi jako swego rodzaju filozofia życiowa. Patrząc na powyższy schemat, filozofia ta jest oparta głównie na tym, co reprezentuje stan świadomości. Stan świadomości Wilgotnego Powietrza zaś opiera się przede wszystkim na osądzaniu (krytyce) i perfekcjonizmie. Osądzanie i perfekcjonizm z kolei są ściśle powiązane z czasem i przestrzenią, ponieważ przeważnie dotyczą tego, co dzieje się w określonym czasie i w określonym miejscu. Trudno bowiem krytykować coś, co nie wiadomo gdzie i kiedy się dzieje (czy też działo się lub będzie się dziać). To samo dotyczy perfekcjonizmu. Stawaniu się perfekcyjnym bardzo sprzyja to kiedy dążenie do perfekcji odbywa się w ściśle określonych okresach i miejscach.

Dodatkowo filozofia Wilgotnego Powietrza w trójkącie świadomości wspiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich to stan pewności siebie odpowiadający głównie Chłodnej Wodzie, która kieruje się przede wszystkim introwersją oraz sceptycyzmem, alchemią i wpływem. Drugi filar zaś to stan niepewności siebie, który jest reprezentowany głównie przez Gorący Ogień, kierujący się ekstrawersją oraz wiarą, nastawieniem i uwagą.

Podsumowując powyższą filozofię, można by powiedzieć np., że Wilgotne Powietrze za pomocą osądzania (krytyki) i perfekcjonizmu próbuje wywierać wpływ na ludzi i w ogóle na to, co się wokół niego dzieje, i jednocześnie wierzy, że w ten sposób uda mu się odnieść sukces.

O krytycznych umiejętnościach Wilgotnego Powietrza, powiedzieliśmy już sporo w powyższych rozdziałach i dzięki temu można stwierdzić, że dzięki swoim umiejętnościom w krytykowaniu i osądzaniu potrafi ono w życiu bardzo dużo osiągnąć. Podobnie jest z jego dążeniem do perfekcji, które w wielu sytuacjach życiowych jest dla niego bardzo pomocne i często przynosi mu dużo korzyści.

Wilgotne Powietrze więc rzeczywiście potrafi kierować się i wykorzystywać w życiu powyższą filozofię, która ma niejako takie trzy zasadnicze punkty:

 • staranie się kierować krytycyzmem i osądzaniem oraz perfekcjonizmem.
 • wiara, że dzięki krytycyzmowi, osądzaniu i perfekcjonizmowi wpływa się na to, co dzieje się wokół niego, oraz
 • nadzieja, że za pomocą krytycyzmu, osądzania i perfekcjonizmu będzie można wpływać na to, co dzieje się wokół niego. Jeśli zaś Wilgotne Powietrze będzie bardziej ambitne oraz będzie uważało, że ma większą rangę i jest więcej warte niż inni, to może starać się w mniej lub bardziej wyraźny sposób mieć główny wpływ na różne wydarzenia, jakie dzieją się wokół niego oraz kierować i manipulować ludźmi ze swojego otoczenia, żeby robili to, co wg niego jest właściwe.

Filozofia ta w sumie nie wydaje się aż taka skomplikowana, dlatego też filozofię tą można również potraktować jako pewne uproszczenie, schemat czy sposób działania Wilgotnego Powietrza, który można by odnieść do bardziej skomplikowanych filozofii. Filozofii, które dawałyby więcej odpowiedzi na różne pytania i które bardziej rozpalałyby wyobraźnię tego typu charakteru.