Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies).

STRONA DOMOWA > Mandala Charakterów > Kwadrat 1 > Wilgotne Powietrze > Trójkąt nieświadomości

Trójkąt nieświadomości Wilgotnego Powietrza

Data utworzenia: 19:02, 13-12-2013

Trójkąt nieświadomości Wilgotnego Powietrza

Na poniższym rysunku za pomocą trójkąta symbolicznie przedstawiono nieświadomość Wilgotnego Powietrza.


Mandala charakterów, Wilgotne Powietrze, trójkąt nieświadomości, wersja 1.10

W powyższym trójkącie, nieświadomość Wilgotnego Powietrza ma większy wpływ na jego psychikę niż jego świadomość. Jego świadomość zaś ma przeważający wpływ w jego trójkącie świadomości, o którym była mowa w poprzednim rozdziale pt. „Trójkąt świadomości Wilgotnego Powietrza”.

Pierwsze cztery rozdziały o Wilgotnym Powietrzu dotyczyły jego czterech podstawowych stanów psychicznych, czyli stanów: świadomości, nieświadomości, pewności siebie i niepewności siebie.

Nasze stany psychiczne ciągle się zmieniają. Co rusz przemieszczamy się od jednego stanu do drugiego. Oprócz tego jednak, że przebywamy w jednym ze stanów psychicznych, możemy również jednocześnie mieć kontakt z innym stanem, czyli niejako możemy przebywać w dwóch stanach jednocześnie.

Poza tym, że przebywając w jednym stanie, możemy kontaktować się z drugim stanem, możliwe jest też kontaktowanie się z więcej niż jednym stanem psychicznym równocześnie. O tym jednak będzie mowa między innymi w następnym rozdziale pt. „Kwadrat Jaźni Wilgotnego Powietrza”.

Wracając do omawianego w tym rozdziale trójkąta nieświadomości, to najczęściej występują w nim takie połączenia:

 1. Stan pewności siebie i stan nieświadomości.
 2. Stan niepewności siebie i stan nieświadomości. Oraz
 3. Stan pewności siebie i stan niepewności siebie.

Będąc więc w stanach pewności siebie i niepewności siebie możemy mieć jednocześnie kontakt ze stanem nieświadomości.

Dlatego też można powiedzieć, że jesteśmy pod wpływem nieświadomości, kiedy utrzymujemy z nią łączność. A kiedy spojrzymy na naszą mandalę charakterów, to można powiedzieć, że jesteśmy pod wpływem nieświadomości wtedy, kiedy przebywamy gdzieś w trójkącie nieświadomości, np. takim, jaki jest przedstawiony na powyższym schemacie.

Powyższy schemat pokazuje konkretnie trójkąt nieświadomości Wilgotnego Powietrza. Wierzchołki tego trójkąta umieszczone są w trzech stanach:

 • stan nieświadomości Wilgotnego Powietrza, czyli punkt gdzie jest Sucha Ziemia;
 • stan pewności siebie Wilgotnego Powietrza, czyli punkt gdzie jest Chłodna Woda, oraz
 • stan niepewności siebie Wilgotnego Powietrza, czyli punkt gdzie jest Gorący Ogień.

W tym trójkącie Wilgotne Powietrze najbardziej kieruje się swoją nieświadomością oczywiście wtedy, kiedy jest w stanie nieświadomości (punkt – Sucha Ziemia). W odpowiednio mniejszym stopniu będzie się ono kierować swoją nieświadomością, kiedy będzie przemieszczać się w kierunku stanu pewności siebie (Chłodna Woda) lub stanu niepewności siebie (Gorący Ogień).

Konkretnie mówiąc, jeśli Wilgotne Powietrze znajdzie się w stanie pewności siebie, czyli w miejscu gdzie jest Chłodna Woda, to może ono być:

 • całkowicie pochłonięte przez ten stan, lub
 • może mieć jednocześnie mniejszy lub większy kontakt ze stanem nieświadomości (Sucha Ziemia), lub też
 • z tego stanu może przenieść się do stanu niepewności siebie (Gorący Ogień).

Jeśli Wilgotne Powietrze znajdzie się w stanie niepewności siebie, czyli w miejscu gdzie jest Gorące Powietrze, to może ono być:

 • całkowicie pochłonięte przez ten stan, lub
 • może mieć jednocześnie mniejszy lub większy kontakt ze stan nieświadomości (Sucha Ziemia), lub też
 • z tego stanu może przenieść się do stanu pewności siebie (Chłodna Woda).

Powyższe możliwości przemieszczania się Wilgotnego Powietrza i kontaktu z jego poszczególnymi stanami oznaczono za pomocą strzałek.

Proszę zwrócić uwagę na to, że groty strzałek mają różną wielkość. Z jednej strony poszczególnych linii grot strzałki jest większy, a z drugiej strony jest mniejszy. Schematycznie ma to pokazywać, w jakich kierunkach Wilgotne Powietrze przemieszcza się częściej, a gdzie rzadziej? Tzn. w tym kierunku, który wskazuje większa strzałka, przemieszcza się ono dużo częściej, niż w kierunku, jaki wskazuje mniejsza strzałka.

U Wilgotnego Powietrza też podobna zależność dotyczy jednoczesnego przebywania w dwóch stanach, czyli w kierunku, który wskazuje większa strzałka, częściej zachodzi kontakt poszczególnych stanów pomiędzy sobą, niż w kierunku gdzie strzałka jest mniejsza.

Tak więc schematycznie wyglądałoby przedstawienie tego, jak może się przemieszczać Wilgotne Powietrze w swoim trójkącie nieświadomości. Jest to oczywiście pewne porównanie. Symbolicznie odniesienie, które może nam pomóc lepiej zrozumieć, jego psychikę.

Jednak nie tylko w ten sposób możemy odczytywać kryjącą się w tym symbolikę, gdyż symbole mają to do siebie, że możliwe jest odczytywanie ich na różne sposoby. Spróbujmy więc zagłębić się w to zagadnienie jeszcze bardziej.

W swoim trójkącie nieświadomości Wilgotne Powietrze przemieszcza się pomiędzy:

 • stanem pewności siebie (Chłodna Woda),
 • stanem niepewności siebie (Gorący Ogień) i
 • stanem nieświadomości (Sucha Ziemia).

Schematycznie można to przedstawić w ten sposób:


Mandala charakterów, Wilgotne Powietrze, trójką nieświadomości, schemat

Jeśli spojrzymy na naszą mandalę charakterów, to powyższy rysunek można jeszcze uzupełnić o następujące terminy:

 • stan pewności siebie – Gorący Ogień:
  ekstrawersja, uwaga, nastawienie, wiara, gorąco;
 • stan pewności siebie – Chłodna Woda:
  introwersja, sceptycyzm, alchemia, wpływ, chłodno;
 • stan nieświadomości – Sucha Ziemia:
  spostrzeganie, tu i teraz, różnica, sucho.

Powyższy schemat można więc uzupełnić o te pojęcia.


Mandala charakterów, Wilgotne Powietrze, trójką nieświadomości, schemat z opisami

Teraz dzięki temu schematowi możemy zobaczyć, w jakim układzie tkwi Wilgotne Powietrze w swoim trójkącie nieświadomości, czyli wtedy, kiedy jego nieświadomość ma główny wpływ na jego poczynania.

Jak takie przebywanie w trójkącie nieświadomości może przejawiać się w życiu Wilgotnego Powietrza?

Przejawia się to między innymi jako specyficzna dla tego typu filozofia życiowa. Filozofię tą możemy określić dzięki analizowaniu powyższego schematu.

Największą rolę będzie w niej odgrywać oczywiście stan nieświadomości Wilgotnego Powietrza, który znajduje się tam, gdzie jest Sucha Ziemia. Sucha Ziemia więc ma główny wpływ na nieświadomość Wilgotnego Powietrza. Filozofia Suchej Ziemi zaś oparta jest na takich terminach jak: spostrzeganie, tu i teraz, różnica.

Oprócz tego filozofia ta wspiera się jeszcze na dwóch dodatkowych filarach. Pierwszy z nich to stan pewności siebie – Chłodna Woda, czyli: introwersja, sceptycyzm, alchemia, wpływ. Drugi zaś to stan niepewności siebie – Gorący Ogień, czyli: ekstrawersja, uwaga, nastawienie, wiara.