Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies).

STRONA DOMOWA > SNY

Sny

Witam na zakładce poświęconej snom.

Sny bardzo się wiążą z opisywaną na tej stronie internetowej teorią osobowości, jaką jest – Mandala Charakterów. Dlatego też temat snów się tutaj pojawił.

Mówiąc o snach mam oczywiście na myśli marzenia senne, jakie śnią nam się wtedy, kiedy śpimy. Marzenia senne powstają głównie za sprawą naszej nieświadomości, która między innymi w ten sposób przejawia się w naszym życiu.

Jednak nie tylko nasza nieświadomość „produkuje” nasze sny. Oprócz nieświadomości sny również wytwarza nasza świadomość.

Do snów wytwarzanych przez naszą świadomość, przede wszystkim można zaliczyć sny na jawie, kiedy wyobrażamy sobie jakieś wydarzenia i historie oraz snujemy różne marzenia związane z naszymi pragnieniami i potrzebami. Ze snami na jawie z kolei wiąże się bardzo ściśle różnego rodzaju sztuka jak np.: literatura, malarstwo, grafika, rzeźbiarstwo, muzyka, opera, teatr, kabaret, film, sport, taniec, cyrk, kulturystyka, moda, różnego rodzaju rzemiosła, konstruowanie maszyn i urządzeń, sztuka użytkowa, sztuka kulinarna, sztuka religijna, design, tworzenie oprogramowania, teorie naukowe, fantastyka, astrologia, magia, alchemia, ogrodnictwo, kosmetologia, dbałość o zdrowie i urodę, ergonomia, hodowla i tresura zwierząt i wiele, wiele innych.

Osobiście szczególnym zainteresowaniem i sympatią darzę sztukę filmową. Wynika to z tego, że oprócz osobistego upodobania i sympatii do tej sztuki, sztuka ta przydaje mi się do opisywania Mandali Charakterów. I oczywiście wielkie znaczenie dla mnie ma też to, że sztuka filmowa jest sztuką, która jest najbardziej zbliżona do marzeń sennych, które tworzy nasza nieświadomość.

Szczególnie fascynująca dla mnie jest symbolika występująca w snach i w sztuce filmowej. Symbolika ta ma bardzo duży wpływ na tworzoną przeze mnie Mandalę Charakterów. Duża część pomysłów zawartych w Mandali Charakterów przyszła mi do głowy albo w trakcie snu, albo skojarzyła mi się z czymś, co robiłem lub widziałem w ciągu dnia, albo skojarzyła się z czymś, co zobaczyłem podczas oglądania jakiegoś filmu.

Symbolika więc, zarówno ta występująca w snach, jak i ta występująca na jawie oraz w filmach, ma dla mnie duże znaczenie. Myślę, że można w przenośni powiedzieć, że symbolika jest podstawowym materiałem, z którego jest zbudowana Mandala Charakterów.

W trakcie budowy Mandali Charakterów przyszła mi do głowy idea, że można ją wykorzystywać do interpretacji snów. Zauważyłem bowiem, że symbole senne mogą mieć bardzo specyficzne znaczenie dla określonych typów charakterów. Szczególnie istotne są tu symbole czterech żywiołów: powietrza, ognia, wody i ziemi.

Nazwy poszczególnych 12 typów charakterów w Mandali Charakterów zostały zaczerpnięte z podziału podstawowych elementów Arystotelesa. Dzięki temu typy noszą następujące nazwy:

Powietrze Gorące Powietrze Wilgotne Powietrze
Woda Mokra Woda Chłodna Woda
Ziemia Zimna Ziemia Sucha Ziemia
Ogień Suchy Ogień Gorący Ogień

Pomysł na nadanie typom charakterów właśnie w takich nazw, był właśnie jednym z pomysłów, jaki przyszedł mi do głowy w trakcie snu. Nad nazwami poszczególnych typów myślałem bowiem bardzo długo (około 5 lat) i ciągle nie mogłem się zdecydować i rozstrzygnąć tego, w jaki sposób mam nazwać poszczególne typy?

Jak się w sumie okazało, nazwy te miałem ciągle „przed nosem”, gdyż podział podstawowych elementów (żywiołów) Arystotelesa jest fundamentem, na którym zbudowałem Mandalę Charakterów. Jest to więc najbardziej proste, naturalne i symboliczne rozwiązanie. W życiu widać tak to już jest, że na najprostsze rzeczy wpaść jest często bardzo trudno.

Niedługo po odkryciu nazw dla poszczególnych typów charakterów przyszła mi też do głowy wyżej wspomniana idea, że nazwy poszczególnych dwunastu typów charakterów są bardzo powiązane z symbolami żywiołów występujących w snach. Przykładowo symbol senny, jakim jest ogień, będzie miał inne znaczenie dla typu charakteru – Chłodna Woda niż w przypadku leżącego po drugiej stronie Mandali typu – Gorący Ogień. Dla Chłodnej Wody bowiem symbol ognia będzie reprezentować jakąś część jej nieświadomości. A dla Gorącego Ognia zaś symbol ognia, będzie częścią jego świadomości.

Badanie powyższej idei oraz w ogóle badania związane ze snami, mam nadzieję kontynuować i rozwijać za pomocą tej strony internetowej.

Zachęcam zatem czytelników do zamieszczania swoich snów i dzielenia się swoimi interpretacjami na forum poświęconym snom.

W przypadku osób zaś, które dokonają rejestracji na naszej stronie, ich sny będą umieszczane w ich profilu użytkownika, gdzie oprócz snów będą również znajdować się wyniki ich testu osobowości. Mam nadzieję, że analiza testu w połączeniu z interpretacjami snów bardzo ułatwi okrycie swojego typu charakteru wielu sympatykom naszej strony internetowej.Jacek Błach
Powrót